Duurzaamheids portal header

Hartelijk welkom op de pagina van Alternate & duurzaamheid.

Alternate is zich ervan bewust dat bij economisch handelen altijd gevolgen zijn voor natuur en milieu. Wij vinden het dus als geen ander belangrijk om verantwoordelijk te handelen en rekening te houden met het milieu. Wij zijn van mening dat elke kleine verbetering in processen voor duurzaamheid aandacht verdient, om zo naar een groter geheel toe te kunnen werken. De constante verbetering van alle bedrijfsprocessen die bijdragen aan duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

Daarom werkt Alternate samen met haar medewerkers om deze doelen te bereiken.

Heb je nog ideeën of tips hoe wij nog meer rekening kunnen houden met het milieu? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar: duurzaamheid@alternate.nl

Ons milieubeleid

Co2 Uitstoot

CO2 Uitstoot

Ons doel is om onze CO2 uitstoot te verminderen en / of te compenseren, rekening houdend met de technische en economische mogelijkheden.

Afval

Afval

De vermindering van de afvalhoeveelheden is voor ons belangrijk. Dit willen we bereiken door het afval zorgvuldig te blijven scheiden.

Spaarzaam zijn

Verduurzaming

Met al onze duurzame technieken proberen we nog zuiniger om te gaan met water en energie

Milieuvriendelijke bronnen

Onze bronnen

Milieuvriendelijke bronnen moeten waar mogelijk worden gebruikt en worden uitgebreid.

Regels

Milieuregels

De verplichting om te voldoen aan de geldende milieuregels

Verbeteren

Continue verbetering

Continue verbetering van de milieuprestaties.

Toetsing

Toetsing

Ons milieubeleid wordt met regelmaat getoetst aan de huidige wet- en regelgeving en de naleving hiervan.

Beschermen van het milieu

Beschermen

Wij vinden het onze taak om het milieu zoveel mogelijk te beschermen. Het is ons doel om dit bewustzijn ook over te brengen op medewerkers. Dit doen wij door ze te trainen om te werken en handelen op een manier die hulpbronnen bespaart.

Verduurzaming

Zonnepanelen

Met onze zonnepanelen en geothermie reduceren wij onze CO2 uitstoot met ca. 180.000 kg op jaarbasis.

GPR Gecertificeerd

Op onze hoofdlocatie en distributiecentrum in Tholen wordt onder andere gewerkt met zonnepanelen en geothermie, waardoor de klimaatbeheersing in het pand niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het gebouw is bovendien GPR gecertificeerd op milieu en duurzaamheid met op alle punten een score boven de 8.


GPR Gecertificeerd

Onze zonnepanelen

Het dak van ons kantoor is voorzien van honderden zonnepanelen waarmee wij duurzame energie opwekken. Op jaarbasis geven deze panelen een CO2-uitstootreductie van circa 32.000 kg.


Foto zonnepanelen Alternate

Warmte en koude opslag

Onze locatie op Tholen is voorzien van een Warmte Koude Opslag installatie (WKO) met open bronsysteem. Deze installatie heeft een hoog rendement (>800%) en gebruikt bodemenergie voor het verwarmen en koelen van ons magazijn en kantoor. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. Op jaarbasis geeft deze installatie een CO2-uitstootreductie van 148.100 kg.


Certificaat Groene Post

PostNL - Certificaat Groene Post

Wij dragen bij aan een beter milieu door CO2-neutraal te versturen. Dat doen wij in samenwerking met groene post van PostNL. Hierbij compenseren we de CO2-uitstoot door samen met PostNL te investeren in hoogwaardige, duurzame projecten met het Gold Standard-keurmerk: het beste keurmerk voor klimaatprojecten.


Certificaat Groene Post
DHL klimaatneutraal versturen


Alle prijzen zijn inclusief BTW en thuiskopieheffing, exclusief eventuele verzendkosten en transactiekosten